Taza porcelana Hope World - J Hope - BTS

Taza de Hope World, el mixtape de J Hope, de BTS!

Material: porcelana (apta para microondas)